Rola trenera osobistego w treningu motorycznym naszego dziecka

Po różnego rodzaju kontuzjach i urazach powinniśmy przejść odpowiednią rekonwalescencję. W skład niej wchodzą różnego rodzaju ćwiczenia, często stosuje się trening motoryczny.

Warto poszukać trenera i fizjoterapeuty, który przygotuje indywidualnie program do naszych potrzeb oraz oczywiście możliwości. Obecnie trener osobisty jest preferowany przez wiele osób które się odchudzają lub też ćwiczą, są to przykładowo sportowcy. Większość osób, które zatrudniają osobistych trenerów, szybko widzą efekty jakie daje indywidualne podejście do treningu. Pierwszą częścią osiągnięcia celów jest ich ustalenie. Jednak osobom, które nie mają doświadczenia, łatwo jest ustalić nierealistyczne cele, lub zbyt wyczerpujący nieefektywny trening. Jedną z głównych korzyści treningu osobistego jest otrzymanie solidnych wskazówek w zakresie wyznaczania celów, oraz samego programu treningu. Trener na podstawie aktualnego stanu sprawności fizycznej, ilości czasu, jaki możesz poświęcić na trening oraz diety może przygotować indywidualny plan treningowy. Trenerzy są przeszkoleni i certyfikowani w zakresie instruktażu.

Większość trenerów stara się dawać przykład swoją sprawnością, co oznacza, że wiedzą, jak uzyskać wyniki na podstawie własnego doświadczenia, a także procesu certyfikacji. Dzięki ich doświadczeniu mogą również pomóc w rozwiązaniu innych problemów przykładowo z dieta takich jak brak łaknienia czy też niepewność i niska samoocena. Odpowiedni trener będzie także wiedział jak właściwie przeprowadzić trening motoryczny dla dzieci. Jest to szczególnie istotne przy różnego rodzaju urazach, kiedy trening musi być przeprowadzony bardzo profesjonalnie. Spośród wielu rzeczy, które wyróżniają trenera osobistego, jest układanie indywidualnych programów treningowych. Dobry trener w oparciu o Twoje specyficzne potrzeby, cele i umiejętności zaprojektuje najlepszy program treningowy. Oczywiście program treningowy powinien być elastyczny, i uwzględniać postępy w czasie ćwiczeń, z czasem może zostać zmieniony i dostosowany do nowych możliwości.