Różne rodzaje herbicydów stosowanych w rolnictwie

Trwałe herbicydy, zwane także herbicydami resztkowymi, są stabilnymi chemikaliami. Pozostają aktywne przez długi czas po aplikacji.

Trwałe herbicydy zapewniają długotrwałe zwalczanie chwastów bez potrzeby wielokrotnego stosowania. Jeśli jednak wrażliwe rośliny zostaną zaszczepione zbyt wcześnie po zastosowaniu, przenoszenie herbicydów może je zniszczyć. Aby zminimalizować potencjalne problemy, należy przeczytać na opakowaniu sekcję dotyczącą ograniczenia dotyczące płodozmianu.

Nowoczesne, intensywnie zarządzane systemy rolnicze i leśne są nieodłącznie uzależnione od stosowania herbicydów i innych pestycydów.

Niestety stosowanie tych środków niesie ryzyko dla ludzi poprzez narażenie na te potencjalnie toksyczne chemikalia, a także na ekosystemy poprzez bezpośrednią toksyczność wywoływaną przez gatunki niebędące przedmiotem zwalczania. Niemniej jednak, dopóki nie zostaną opracowane nowsze i bardziej specyficzne dla szkodników rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem chwastami, nadal będziemy polegać na herbicydach w rolnictwie, leśnictwie i do innych celów, takich jak pielęgnacja trawników w ogrodach czy na stadionach piłkarskich. Herbicydy powalające lub nieselektywne zabijają wszystkie rośliny, gdy są stosowane w wystarczających ilościach, w odpowiednich warunkach środowiskowych, na przykład na ugorach czy przed wysiewem. Stosowanie herbicydów powalających może również poprawić terminowość siewu. Taki skuteczny herbicyd zabija wszelkie chwasty i jest opłacalny. Zastosowanie herbicydów powalających przed uprawą zmniejszy ryzyko erozji, poprawi strukturę gleby i poprawi dostępną zawartość wody w glebie. Termin „podwójne powalenie” odnosi się do sekwencyjnego zastosowania dwóch taktyk zwalczania chwastów zastosowanych w taki sposób, że druga taktyka niszczy każdy chwast, który przeżył pierwszą taktykę. W takiej taktyce stosuje się dwa rodzaje herbicydów w odpowiednim odstępie czasu. Czas między aplikacjami będzie się różnić w zależności od głównego docelowego gatunku chwastów.