Deskowanie to ważny etap budowy wszystkich nieruchomości

Deskowanie służy jako forma do wykonania betonowych elementów konstrukcyjnych, chyba że taką formę zapewnia gleba, inne elementy konstrukcyjne.

Formuje on umieszczony świeżo beton, który na tym etapie jest zwykle lepki, do kształtu określonego na projekcie budynku. W związku z tym szalunek musi być dostępny jeszcze przed umieszczeniem niezbędnego zbrojenia stalowego i mieszanki betonowej. Właściwe wykonanie deskowania decyduje o dokładności rozmiaru, wytrzymałości i wykończeniu powierzchni elementów betonowych. Deskowanie jest wymagane wszędzie tam, gdzie budowane są monolityczne konstrukcje betonowe i żelbetowe lub elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty, kolumny, kominy, konstrukcje spełniające wysokie wymagania statyczne, oraz budynki publiczne i konstrukcje o nieregularnym układzie. Zasadniczo każdy szalunek ma charakter tymczasowy i należy go usunąć po stwardnieniu umieszczonego betonu. Szalunek powinien być tak mocny, jak to jest konieczne, ale nie tak mocny, że uniemożliwia usunięcie desek. Dlatego przy wznoszeniu szalunku należy zawsze pamiętać o późniejszym zdejmowaniu deskowania.

Szalunki gwarantujące niezbędną wytrzymałość, ale także uwzględniające aspekty ekonomicznego wykorzystania materiału i łatwe usuwanie szalunków wymagają obszernej specjalistycznej wiedzy o kierunku sił podczas układania mieszanki betonowej.

Aby uniknąć niepotrzebnych trudności w pracy i zapobiec uszkodzeniom przez elementy szalunku, należy przestrzegać kilku zaleceń. Przede wszystkim nie należy wbijać zbyt wielu gwoździ, używa się tylko tylu belek, stężeń i wiązań, ile potrzeba. Nieprawidłowo wykonanie deskowania, które ustępuje lub pęka po umieszczeniu betonu, powoduje ciężkie szkody materialne lub, w najgorszym przypadku, może spowodować poważne obrażenia osób zaangażowanych w budowę nieruchomości. Z drugiej strony zbyt mocny szalunek wymaga dużego wysiłku fizycznego osób zdzierających deskowanie i zwykle powoduje całkowite zniszczenie części deskowania.

Zamieszczono w: Dom