Warto zadbać o swój testament

Nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszej śmierci, czy osoby nam bliskiej jednocześnie często pojawia się problem gdy idzie o ewentualny podział majątku.

Dlatego lepiej uniknąć takich przykrych sytuacji, zwłaszcza że do naszej dyspozycji zawsze pozostaje doświadczony i profesjonalny notariusz, jaki jest w stanie nam nie tylko pomóc, ale też posiada niezbędne ku temu uprawnienia. Oczywiście dosyć często nie zdajemy sobie sprawy, co może notariusz zwłaszcza w odniesieniu do aktów notarialnych jakie dla nas przygotowuje i przechowuje do określonego przy tym czasu, a więc momentu kiedy muszą one znaleźć zastosowanie. Właśnie notariusz jako urzędnik państwowy, wyznaczony do tego celu umiejętnie podchodzi do opracowania testamentu, zwrócenia uwagi na wszystkie niezbędne i ważne w nim zapisy które powinny się w nim pojawić. Oprócz tego wspiera swoich klientów, przygotowując intercyzy małżeńskie, dokumenty potrzebne przy zmianie właścicieli nieruchomości oraz ich sprzedaży, ewentualnie podziału majątku. Zalicza się on do osób zaufania publicznego, jakie są powołane przez aktualnego ministra sprawiedliwości, zatem stoją oni na straży obowiązującego prawa. Jeżeli więc dotychczas nie myśleliśmy zbyt poważnie o naszym testamencie, a nawet uważamy, iż przecież jeszcze nie jest czas na jego posiadanie, to może niech powyższe informację przekonają nas do tego, iż to wręcz idealny ku temu moment.

Warto zadbać o swój testament

Kto przypilnuje naszego testamentu?

Jak wspomniano powyżej, notariusz nie tylko będzie odpowiedzialny za przygotowanie testamentu, ale też będzie sprawował nad nim pieczę, nikt więc nie będzie w stanie go zniszczyć oraz zmienić. Podobnie ma się sytuacja w odniesieniu do innych aktów notarialnych które zostały ujęte na stronie internetowej Notariusz Opole Agnieszka Bukowińska, Estera Małopolska podobnie jak cały zakres świadczonych usług przez renomowanego notariusza. Niech więc za nasz testament oraz jego przestrzeganie czy innych dokumentów w formie aktów notarialnych, będzie odpowiedzialny ktoś kto jest w stanie nam to zapewnić.

Zamieszczono w: Blog