Testowanie poprawnego działania aplikacji

Możesz mieć do dyspozycji najlepszych programistów na świecie, ale zbudowanie dobrej aplikacji wymaga więcej niż umiejętności pisania nienagannego kodu – chodzi o zapewnienie użytkownikom bezbłędnie działającej aplikacji.

Kwestie jakości są bardzo ważne, jeśli chodzi o aplikacje. Mogą to być drobne usterki, które denerwują użytkowników ze względu na ich częstotliwość, oraz rzadziej występujące specyficzne błędy, które mają większy wpływ na niektórych użytkowników. Takie rzeczy zdarzają się w aplikacjach wszelkiego rodzaju, dlatego właśnie testowanie aplikacji jest tak ważne. Należy zauważyć, że testowanie oprogramowania nie jest pojedynczym testem, ale zbiorem testów i ocen, które można przeprowadzić na różnych etapach. W rzeczywistości warto testować aplikację na wszystkich etapach jej tworzenia. Powinna być testowana poszczególne moduły jakie wchodzą w skład całego oprogramowania. Można przeprowadzić testowanie wyrywkowe, wprowadzając dane do programu, przykładowo kiedy podajemy dane użytkownika, sprawdzamy czy zaprogramowane komórki przyjmą odpowiednie dane. Przykładowo kiedy podajemy kod pocztowy powinien on zawierać cyfry, w przypadku wprowadzenia liter, aplikacja powinna zwrócić błąd. Podobną zasadę możemy przyjąć także dla innych komórek.

Poprawność danych będzie bardzo ważna, także w przypadku takich danych jak NIP, czy PESEl, kiedy znamy ilość znaków z których się składają możemy określić to w komórkach, aby wyeliminować błędy i wymóc na użytkowniku podanie poprawnych danych.

Z pewnością testowanie aplikacji to ważny element pracy nad oprogramowaniem. Powinny być przeprowadzane testy regresywne, aby upewnić się, że system nadal działa tak, jak wcześniej. Jeśli oprogramowanie zostało zmienione lub połączone z nową funkcją, należy sprawdzić czy aplikacja nadal działa prawidłowo. Ten rodzaj testowania jest szczególnie ważny w zwinnych środowiskach programistycznych. Kiedy dokładamy kolejny moduł do oprogramowania warto sprawdzić czy nowy kod nie wpływa na zachowanie poprawnie działającego programu. Te same testy należy wykonać po wprowadzeniu poprawek, zatem przy każdej zmianie powinniśmy zaczynać testy od początku.