Czym zajmuje się geodeta w górnictwie?

Geodeci to specjaliści, którzy dokonują różnego rodzaju pomiarów, ich praca dotyczy pomiarów na lądzie, w wodzie, a także wysokości czy głębokości.

Geodeci pracują w górnictwie i przemyśle wydobywczym, pracuje w różnych firmach prowadzących różne roboty budowlane. W tym przypadku geodeta jest specjalistą w zakresie pomiarów i obliczeń podziemnych. Główną działalnością jest projektowanie kartografii górniczej lub podziemnej oraz poszukiwań geologicznych. Wszechstronność geodety w górnictwie obejmuje szereg zadań w wielu branżach, takich jak budownictwo, górnictwo, gaz i ropa. Główną pracą są pomiary geodezyjne kopalń najbardziej znanymi obszarami codziennego kontaktu inżynierów górnictwa są konstrukcje takie jak tunele, metro, i wiele innych. Specjalista w zakresie wykonywania pomiarów przestrzennych i geometrycznych we wnętrzu Ziemi i na odpowiednich odcinkach jej powierzchni, a następnie przedstawiania wyników pomiarów na planach, mapach i przekrojach podczas badań górniczo-geologicznych. Przedmiotem są badania na podstawie pomiarów terenowych i późniejszych konstrukcji geometrycznych struktury złoża, kształtu i wielkości ciał mineralnych, lokalizacji składników, materiałów szkodliwych, właściwości otaczających skał, przestrzennego układu robót, procesów deformacji skał i powierzchni ziemi w związku z prowadzeniem prac. Prace wykonywane są przy użyciu instrumentów geodezyjnych. Dane są syntetyzowane w dokumentacji grafiki górniczej, która jest rysunkiem uzyskanym metodą rzutu geometrycznego.

Geodeta jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi parametrami projektowymi układów zagospodarowania kopalin, ze wszystkimi parametrami i odkształceniami budynków i konstrukcji w kopalni oraz na powierzchni zakładu górniczego.

Oprócz pewnej wiedzy, umiejętności i zdolności, muszą być bardzo wyważeni, bardzo dokładni i precyzyjni w wykonywaniu swoich obowiązków. Muszą przestrzegać środków ostrożności, może być to związane z występowaniem metanu w kopalniach, gdzie prace muszą być prowadzone bez zaprószania ognia. Nad tym wszystkim musi czuwać geodeta Kraków – HiLevel.

Zamieszczono w: Blog