Na czym polega psychoterapia i kto może z niej skorzystać

Psychoterapia, lub rozmowa terapeutyczna, to sposób na pomoc ludziom z szeroką gamą chorób psychicznych i trudności emocjonalnych.

Psychoterapia może pomóc wyeliminować lub kontrolować niepokojące objawy, dzięki czemu dana osoba może lepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz poprawić swoje samopoczucie i przyspieszyć powrót do zdrowia. Psychoterapię można również stosować w połączeniu z leczeniem farmakologicznym lub innymi terapiami.

Na czym polega psychoterapia i kto może z niej skorzystać

Umów się na terapię w gabinecie psychologicznym w Warszawie

Problemy, na które pomaga psychoterapia, to przede wszystkim trudności w radzeniu sobie z codziennym życiem, wpływ na człowieka traumy, choroby lub straty, jak śmierć bliskiej osoby i różnorodne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja lub lęk. Istnieje kilka różnych rodzajów psychoterapii, a niektóre z nich mogą działać lepiej w przypadku pewnych problemów lub chorób.
Psychoterapię może prowadzić wielu różnych specjalistów, w tym psychiatrzy, psychologowie, terapeuci małżeńscy i rodzinni, oraz inne osoby posiadające specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii. Psychiatrzy są również przeszkoleni w medycynie i mogą przepisywać leki.

Ważne jest znalezienie psychiatry lub innego terapeuty, z którym dana osoba może dobrze współpracować. Terapia może być prowadzona w warunkach indywidualnych, rodzinnych, w parach, przykładowo terapia małżeńska, lub grupach i może pomóc zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, a długość trwania terapii ustala psychoterapeuta z pacjentem. Zarówno pacjent, jak i terapeuta muszą być aktywnie zaangażowani w psychoterapię, aby odniosła ona skutek. Zaufanie i dobra relacja między pacjentem a terapeutą są niezbędne do skutecznej współpracy i czerpania prawdziwych korzyści z psychoterapii.

Jeśli szukasz pomocy terapeutycznej w Warszawie, skontaktuj się z gabinetem ze strony https://gabinet-ego.pl. Psychoterapia może być krótkoterminowa, zawierać kilka sesji, zajmująca się pilnymi problemami lub długoterminowa, która trwa wiele miesięcy lub nawet lat, gdzie terapeuta zajmuje się długotrwałymi i złożonymi problemami pacjenta. Cele psychoterapii oraz ustalenia dotyczące częstotliwości i czasu spotkań są planowane wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Zamieszczono w: Blog