Kredyt hipoteczny i związane z nim koszty

W dzisiejszych czasach kredyt hipoteczny jest dla wielu osób jedynym rozwiązaniem umożliwiającym sfinansowanie wymarzonego domu czy mieszkania.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że zadłużenie to wiąże się automatycznie z szeregiem kosztów dodatkowych.

Kredyt hipoteczny i związane z nim koszty

Jakie koszty generuje kredyt hipoteczny?

Z kredytem hipotecznym wiąże się szereg kosztów dodatkowych, jakie trzeba doliczyć do kwoty zadłużenia. Podstawowym kosztem związanym z kredytem jest RRSO. Wiele osób kojarzy to zagadnienie, ale nie wszyscy rozumieją, czym dokładnie jest. To rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W tej kwocie mieszczą się koszty poniesione przez kredytobiorcę wraz z czasem, w jakim ten koszt ponosi.
Kolejnym kosztem jest CCK, a więc całkowity koszt kredytu. Tu wliczane są wszystkie koszty, z jakimi wiąże się umowa kredytowa. Chodzi tu o odsetki, opłaty, prowizje, a także podatki i marże.
Nie należy również zapominać o tym, że by móc ubiegać się kredyt, trzeba przede wszystkim dysponować wkładem własnym. To też można potraktować, jako pewnego rodzaju koszt dodatkowy, czy po prostu koszt, jaki musi ponieść kredytobiorca zainteresowany tą ofertą.
Opłaty jednorazowe, które są związane z kredytem to opłaty za ocenę nieruchomości. Ponadto dochodzi tu jeszcze prowizja za udzielenie kredytu. Kolejna sprawa to koszty związane z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiące obligatoryjne zabezpieczenie kredytu, a także ubezpieczenie ochronne, czyli na życie, od utraty pracy i od niezdolności do pracy.
Do jeszcze innych kosztów dodatkowych należy zaliczyć taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu wpisu hipoteki, a także z tytułu nabycia nieruchomości. Wymienić tu trzeba również opłatę za odpisy aktu notarialnego i sądową za wpis własności do Księgi Wieczystej. Tak samo naliczana jest opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej oraz za wniosek o założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości.
Jak widać, lista kosztów jest długa. O wielu z nich wiele osób nawet nie ma pojęcia. Wybierając https://www.strzylak.pl/oferta/kredyt-hipoteczny, trzeba uważnie zapoznać się z warunkami. Należy przekalkulować dostępne oferty i wybrać najlepszą.

Zamieszczono w: Blog