Korzystanie z usług komornika – krok po kroku

Nieopłacona faktura, niezwrócona pożyczka, niezapłacenie za zakupiony towar czy też wykonaną usługę.

Istnieje wiele rodzajów długów, z których odzyskaniem możemy mieć trudności. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest sprzedaż wierzytelności lub próba jej odzyskania. Można to robić samodzielnie wysyłając pisma z wezwaniami do zapłaty i upomnieniami. Rozwiązaniem jest też skorzystanie z usług firm specjalizujących się w profesjonalnej windykacji. Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu w celu wydania nakazu zapłaty i tytułu wykonawczego. W takiej sytuacji wierzyciel jest uprawniony do skorzystania z usług komornika.

Korzystanie z usług komornika – krok po kroku

Proces odzyskiwania zadłużenia

Aby skorzystać z usług komornika, takiego jak na przykład http://www.komornik-bielan.pl/, należy złożyć u niego wniosek o rozpoczęcie egzekucji i dołączyć do niego tytuł wykonawczy. Sprawę można załatwić listownie lub osobiście w kancelarii komorniczej. W przypadku składania wniosku na podstawie nakazu zapłaty, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia wniosku on-line za pośrednictwem portalu e-sądu. Dodatkowym dokumentem jest pełnomocnictwo, jeśli chcemy, aby reprezentowała nas inna osoba lub podmiot.

Posiadanie informacji o majątku dłużnika może znacznie przyspieszyć proces egzekucji. W przeciwnym wypadku komornik sam ustali majątek dłużnika lub wezwie go do złożenia wykazu. W ostateczności istnieje możliwość zlecenia poszukiwania majątku. Dodatkowo komornik wykonując pierwszą czynność egzekucyjną, powiadomi dłużnika o wszczęciu takiego procesu.

Po zakończeniu egzekucji komornik opisuje jej rezultat na tytule wykonawczym. Po odzyskaniu długu, tytuł pozostaje w aktach komornika. Jeśli jednak nie udało się odzyskać pieniędzy, wówczas komornik dokona zwrotu tytułu wykonawczego i wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie może zostać umorzone na żądanie wierzyciela, po utracie wykonalności przez tytuł wykonawczy w wyniku prawomocnego orzeczenia lub gdy egzekucja została skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która się jej sprzeciwiła.