Gdy członek rodziny umiera za granicą?

Śmierć członka rodziny poza granicami kraju wymaga podjęcia decyzji, gdzie odbędzie się pochówek. Jeśli członek rodziny żył na stałe poza granicami kraju wówczas można decydować się na pochówek w wybranym kraju. Natomiast, gdy bliska osoba wyjechała jedynie na określony czas wówczas większość rodzin decyduje się na sprowadzenie zwłok do ojczyzny.

Procedury przy sprowadzaniu zwłok

W poszczególnych krajach występują odmienne procedury przy sprowadzaniu zwłok do kraju. Nie zawsze są to bardzo skomplikowane przepisy prawne. W przypadku szczególnie krajów europejskich wiele osób jest w stanie poradzić sobie przy takich procedurach samodzielnie. Jednak w bardziej egzotycznych krajach lepiej jest, gdy sprowadzanie zwłok zrealizuje zakład pogrzebowy. Na rynku usług pogrzebowych można znaleźć wiele domów pogrzebowych, które są w stanie zapewnić transport zwłok z zagranicy. Na skorzystanie z usług zakładów pogrzebowych dobrze, gdy zdecydują się osoby, które mogą mieć trudności emocjonalne przy samodzielnym załatwianiu formalności.

Nie bez znaczenia jest zdecydowanie się na odpowiednie domy pogrzebowe. Dobrym rozwiązaniem jest postawienie na takie firmy pogrzebowe, które mają doświadczenie w sprowadzaniu zwłok z wybranych krajów. W takich firmach zatrudniani są specjaliści, którzy przebywają w konkretnym kraju i zajmują się załatwieniem formalności dla klientów. Przekładać się to może na znacznie bardziej sprawne zorganizowanie transportu zwłok.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Do zorganizowania transportu zwłok spoza granic kraju trzeba posiadać określone dokumenty. Do przewozu zwłok niezbędne jest posiadanie:
– aktu zgonu,
– zaświadczenia medycznego, że zgon nie był związany z chorobą zakaźną,
– zaświadczenia z zakładu pogrzebowego, który zrealizuje transport,
– zezwolenie od urzędnika zajmującego się określaniem przyczyn zgonu.

Transport zwłok z innego kraju wymaga również uiszczenia opłat między innymi za prom lub samolot. Następnie zapłacić będzie również za transport szczątków już na terenie kraju.

Zamieszczono w: Blog