Członkowie opozycji byli za komuny najsilniej represjonowani

Głównym elementem terroru rządów nazistowskich i komunistycznych w państwach europejskich była konfiskata mienia osobistego, prześladowania religijne, deportacje i represje.

Upadek komunizmu dał początek nadziei, że władze poszczególnych państw naprawią bezprawne przejęcia własności prywatnej i komunalnej, internowania oraz represje ludności. Głównym problemem jest kwestia restytucji i odszkodowań za bezprawnie przejęte i skonfiskowane mienie przejęte podczas II wojny światowej oraz w czasach panowania władz komunistycznych.

Członkowie opozycji byli za komuny najsilniej represjonowani

W sądzie okręgowym można złożyć wniosek o odszkodowanie dla represjonowanych

Sprzeczne poglądy polityczne, a także walka o niepodległość kraju w czasach komunizmu mogły łatwo wpędzić w kłopoty z prawem. Obecnie ofiary mają prawo domagać się unieważnienia wyroków wydanych wobec osób, które doświadczyły represji za działalność na rzecz zachowania niepodległości kraju. Osobom represjonowanym należy się również odszkodowanie. Dotyczy to krewnych osób, które zginęły w więzieniu, osób, które spotkały się z dyskryminacją w pracy ze względu na swoje odmienne poglądy oraz tysiące ofiar, które często były przetrzymywane w areszcie nawet przez krótkie okresy czasu.

Chociaż kwota odszkodowania jest zbyt niska, aby znacząco wpłynąć na życie ludzi, ma bardziej znaczenie dla zadośćuczynienia oraz uznania za krzywdy odniesione od władz komunistycznych. Wiele milionów osób ucierpiało z rąk komunistów, którzy przejęli władzę w całym regionie po drugiej wojnie światowej, a wysoki odsetek kwalifikuje się do odszkodowania dla represjonowanych. To byli często ci sami ludzie, którzy tak wiele ryzykowali dla tego nowego porządku świata, który mamy dzisiaj, a byli więźniami politycznymi, nie mogli pracować w swoim zawodzie, wcielono ich do wojska, rozdzielono z rodzinami.

Ponieważ aby otrzymać odszkodowanie dla represjonowanych trzeba zakwalifikować się i spełnić różne warunki, warto przed całym procesem starania się o rehabilitację skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który prowadził już takie sprawy i wie, jak wygląda uzyskanie wyrównania szkód.