Konsultanci biznesowi oferują szeroki zakres porad

Segment doradztwa finansowego świadczy usługi konsultacyjne oparte na solidnych podstawach analitycznych.

Oferta takich usług obejmuje szeroki wachlarz tematów, takich jak usługi transakcyjne, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi zgodności i spory sądowe, aby wymienić tylko kilka, jednak umiejętności finansowe i księgowe zawsze stanowią podstawę świadczonych usług doradcy finansowego. W okresie kłopotów gospodarczych silnie wzrósł popyt na zarządzanie kryzysowe i naprawcze, a niewiele później wzrosło zapotrzebowanie na usługi doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem, szczególnie w sektorze usług finansowych. Rynek doradztwa finansowego obejmuje wiele różnych dziedzin, jak usługi transakcyjne, finanse przedsiębiorstw, kryzysy i naprawy, zarządzanie ryzykiem, doradztwo księgowe, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, oraz planowanie wydatków. Usługi transakcyjne zapewniają klientowi szereg usług związanych z przejęciem, połączeniem lub zbyciem organizacji. Zakres usług obejmuje ustalanie strategii fuzji i przejęć, selekcję celów, wycenę i analizę należytej staranności w procesie poprzedzającym zawarcie umowy, a także wsparcie integracji po fuzji i inne operacyjne usługi transakcyjne po ujawnieniu transakcji. Konsultanci biznesowi oferują szeroki zakres porad

Finanse przedsiębiorstw to obszar doradztwa zajmujący się kwestiami finansowania i struktury kapitału.

Kluczowe propozycje obejmują restrukturyzację finansowania, w tym inwestycji alternatywnych, zarządzanie kapitałem obrotowym i rynki kapitałowe. Kiedy firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, często zwracają się do doradców kryzysowych i naprawczych. Eksperci wspierają ich w opanowaniu krótkoterminowej sytuacji kryzysowej, a następnie zapewnieniu, że plan naprawczy jest gotowy na dłuższą metę. Kluczowe usługi, takie jak Konsulting biznesowy, obejmują zarządzanie niewypłacalnością lub upadłością, restrukturyzacja, doradztwo w zakresie restrukturyzacji i zarządzania długiem. W wyniku różnorodności usług w ramach doradztwa finansowego, każda dyscyplina ma zwykle stosunkowo dużą grupę różnych konsultantów, takich jak doradcy korporacyjni, eksperci od nieruchomości lub specjaliści od zarządzania ryzykiem.