Co oznacza nakaz sądowy o egzekucji komorniczej?

Komornik sądowy może odwiedzić dom dłużnika, jeśli nie spłaca on swoich zobowiązań finansowych, takich jak rachunki za mieszkanie, kredyty, podatki, mandaty za parkowanie, grzywny sądowe i orzeczenia sądu, na przykład nie płaci alimentów lub nie zapłacił zasądzonego odszkodowania.

Stanie się tak, jeśli dłużnik zignoruje pisma sądowe informujące, że zostanie wykorzystana egzekucja komornicza do zebrania pieniędzy na poczet długu. Komornik może również odwiedzić osobę z innych powodów, na przykład w celu doręczenia pism sądowych lub złożenia zawiadomień i wezwania.

Co oznacza nakaz sądowy o egzekucji komorniczej?

Kiedy komornik może rozpocząć postępowanie?

Możesz uniknąć wizyty komornika w domu i egzekucji długów, jeśli wcześniej zapłacisz należności dla swoich wierzycieli. Jeśli nie ma możliwości zajęcia konta bankowego czy wypłaty, komornik podejmie inne działania. Jeśli nie wpuścisz komornika lub nie zgodzisz się na zapłatę, komornik może zabrać rzeczy spoza domu, na przykład samochód. Jeśli wpuścisz komornika, ale mu nie zapłacisz, może on zabrać część twoich rzeczy, które zostaną następnie sprzedane w ramach publicznej licytacji, aby spłacić długi i pokryć opłaty komornicze.

Wszczęcie egzekucji komorniczej oznacza, że będziesz dłużny więcej pieniędzy niż na początku, ponieważ zostaną doliczone opłaty za postępowanie sądowe i działanie komornika. Dodatkowo może zostać zajęta nieruchomość, która może zostać zlicytowana na aukcji na poczet zapłaty należności dla wierzycieli, a dłużnik zostanie eksmitowany w asyście komornika i policji. Jeśli nie możesz od razu spłacić wszystkich pieniędzy, porozmawiaj z komornikiem o tym, jak możesz zwrócić pieniądze. Możesz zaproponować spłatę w ratach, ale komornik i wierzyciel nie muszą przyjmować twojej oferty.

Jeśli chcesz skutecznie odzyskać swoją należność, może ci w tym pomóc komornik struk-zielińska. Komornik jest to urzędnik publiczny, którego możliwe działania są określone ustawą. Egzekucje komornicze wszczyna się po otrzymaniu nakazu sądowego, który określa, w jaki sposób dług może zostać odzyskany. Może to być zajęcie części wynagrodzenia, konta bankowego, zajęcie dóbr materialnych czy nieruchomości i wystawienie ich na licytacji, aby wierzyciele otrzymali zaległe zapłaty.

Zamieszczono w: Blog