Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Ważna dokumentacja posiadająca konsekwencje prawne musi być przetłumaczona przez odpowiedniego specjalistę w tej dziedzinie. Uprawnienia do wykonywania takich przekładów posiada tłumacz przysięgły.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się prowadzeniem tłumaczeń przysięgłych, inaczej poświadczonych, które muszą być poświadczone pod względem swojej poprawności i zgodności z oryginałem.

Taki tłumacz jest osobą zaufania publicznego, która musi uzyskać specjalne kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju przekładów zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązującą od 27 stycznia 2005 roku. Jest on także poddany odpowiedzialności zawodowej w razie niewykonania lub nienależytego realizowania swoich obowiązków.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, należy:

 • znać język polski

 • ukończyć studia wyższe

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych

 • być osobą niekaraną za przestępstwa umyślne

 • posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw UE, EFTA

 • zaliczyć egzamin na tłumacza przysięgłego

Kiedy wykonuje się tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia tego rodzaju są prowadzone wtedy, gdy konieczne jest poświadczenie konkretnych dokumentów, na przykład urzędowych, sądowych i innych, które posiadają znaczenie prawne, na przykład przekładane są w sądzie, na policji, w urzędach.

Przykładowe zastosowanie tłumaczeń przysięgłych:

 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

 • dyplomy

 • akta notarialne

 • świadectwa pracy

 • pisma sądowe

 • dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe

 • dokumenty do rejestracji samochodu

Na tłumaczonych dokumentach tłumacz przysięgły przybija swoją pieczęć i składa podpis. Właśnie dlatego dokumenty te przekazywane są w formie pisemnej.

Gdzie można skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe można wykonać wyłącznie w biurze, które specjalizuje się w tych przekładach. Właśnie dlatego konieczne jest wtedy znalezienie takiego tłumacza, który posada określone uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych w konkretnym języku.

Gdy potrzebny jest dobry tłumacz przysięgły warszawa posiada wiele biur, w których można otrzymać profesjonalną pomoc w tym zakresie.